Valan Boligfelt og Marina

Valan boligfelt og Marina
Valan Boligfelt og marina

Valan Boligfelt og Marina

Valan Boligfelt ligger på Ulfsnes i Aure kommune, litt sør for Dromnessundbrua. Boligfeltet består av 8 hustomter med tilhørende naustplass. Boligfeltet grenser til friluftsområde med uberørt natur.