Valan Boligfelt og Marina

Valan boligområde består av 8 boligtomter, fra 980m² til 1600m².

Infrastrukturen i boligfeltet er ferdig utbygd med vei, kommunalt vann, septik , overflatevann, strømkabel, og telekabel inn i hver tomt.
Priser pt. fra kr. 130 000.- til kr. 230 000.- pr tomt eks. naust-plass
Priser på naust-plass er pt. kr. 60 000,-


Boligtomtene ligger fra ca. 20 - 100 meter fra sjøen og ca 300 meter fra riksvei 680.
Ca 1 km fra Valan boligfelt ligger handelstedet Vihals som består av dagligvarebutikk med gjestebrygge og bensinstasjon, hagesenter, frisør, et solarium, og grendehuset på Skarsøya.

Se oversiktskart
 
Oversikt Valan boligfelt


Det er ca. 8 km til industristedet Tjeldbergodden, 16 km til Aure sentrum, 60 km til Kristiansund som har nærmeste flyplass og 150 km til Trondheim. I Kjørsvikbugen, ca.10 km fra Valan, anløper hurtigbåt som går mellom Trondheim og Kristiansund, og som også anløper på Smøla, Hitra, Ørlandet, og Agdenes.


Nærmeste skole og barnehage er Nordlandet skole og barnehage som ligger ca. 5 km fra Valan. Ungdomskolen ligger i Aure sentrum.


Tre tomter er solgt og en av de er bebygd i 2012.