Valan Boligfelt og Marina

Naust-området vest for boligfelt og marina er godkjent for inntil 8 naust-plasser.
Det er vei, vann og strøm inn i naust-området.