Valan Boligfelt og Marina

Ordens og havnereglement for Valan marina
1.Båtplass tildeles og anvises av utleier. Utleier kan omdisponere båtplasser leietakere imellom.

2.Alle båter som ligger i havna skal ha forsvarlig fortøyning, minimum 10 mm. tau, med påmontert strekkfisk av gummi. Båtene skal være forsvarlig utstyrt med fendere slik at det ikke oppstår skade på andre båter eller brygga. Kjetting og andre fortøyninger av metall som kan skade brygga, skal beskyttes av for eksempel plastslange eller lignende. For større båter kan utleier pålegge at det skal være akterfortøyning. Leiertaker plikter å holde sin båt i forsvarlig vedlikeholdsmessig stand, samt ha sin båt under tilsyn og holde den lens for vann. Skader på brygge som skyldes skjødesløs bruk og behandling betales av leietaker.

3.Alle som ferdes i havneområdet, plikter å vise hensynsfull og korrekt ferdsel. Dette gjelder på sjøen som på land. Ved ferdsel i havneområdet skal farten være nedsatt. Høyeste tillatte hastighet er 3 knop.
 
4.Det er strengt forbudt å forurense havneområdet både på sjø og land. Vær særlig oppmerksom på at sløying av fisk og dumping av fiskeavfall er strengt forbudt i havneområdet eller dens nærhet.

5.Alle som ferdes i havneområdet, på sjø og land plikter å rette seg etter gjeldene reglement fastsatt av utleier.